Ai, lācīti, ķepurkāji

Ai, lācīti, ķepurkāji,
Kam tu manas auzas ēdi?
Iesim, lāci, sūdzēties,
Kam auziņas piederēs,
Man auziņas piederēja,
Tev bij pilna muguriņa.

Kadēļ man līkas kājas

Kadēļ man līkas kājas, Kadēļ kupris mugurā? Līkas kājas, kokā kāpu, Kupris, dzeini ritinaju.

Vai Dieviņi, visu dienu

Vai Dieviņi, visu dienu Nolīks mana muguriņa; Lai tā līka rudzu druva Līkajām vārpiņām.

Plata upe, šauras laipas

Plata upe, šauras laipas, Pāri teku drebēdama: Stīgu dzenis mugurā, Vaska ripa padusē.

Līktin līka rudzu druva

Līktin līka rudzu druva Lielajā augumā; Tā līks mana muguriņa Garajāi spailītē.