Jānīts jāja gadapkārtu

Jānīts jāja gadapkārtu,
Atjāj Jāņu vakarā,
Saimniecei sieru prasa,
Saimniekam miežu alu.

Dievs dod mūsu saimniecei

Dievs dod mūsu saimniecei Pulku mazu sivēniņu: Citu melnu, citu baltu, Citu tādu svībelētu.

Uzliksim saimniecei

Uzliksim saimniecei Baltu ziedu vainadziņu, Lai aug viņas raibaliņas Baltajiem ziediņiem.

Lai zied rudzi, lai zied mieži

Lai zied rudzi, lai zied mieži, Lai zied visa labībiņ`; Sīpoliņi lai nezied, Lai zied pate saimeniec`.

Bēdz, Jumīti, bēdz, Jumīti

Bēdz, Jumīti, bēdz, Jumīti, Nu nāk tavi ķērājiņi: Nu nāk pati saiminiece Juma ņemti tīrumā.