Katru gadu Jānīts nāca

Katru gadu Jānīts nāca,
Nu atnāca šo gadiņu;
Nu atnāca šo gadiņu,
Zāļu pušķi rociņās.

Jānīšam jostu aužu

Jānīšam jostu aužu Deviņiem dzīpariem: Jānīts man palīdzēja Raibas govis paganīt.

Jānīts mans, Jānīts mans

Jānīts mans, Jānīts mans, Es Jānīša līgaviņa: Es viņam jostu pinu Deviņiem dzīpariem.

Jānīšam zelta josta

Jānīšam zelta josta, Sudrabiņa zobentiņš; Mirdz jostiņa, spīd zobenis, Pa vārtiem iejājot.

Ņem, Jānīti, baltu zirgu

Ņem, Jānīti, baltu zirgu, Apjāj manu kazu kūti: Šī devīta vasariņa, Visas kazas ālavicas.