Viegli, viegli Jānīts brauca

Viegli, viegli Jānīts brauca
No kalniņa lejiņā,
Lai vējiņš nenopūta
Zaļa zīda mēteliņu.

Jānīšam jostu aužu

Jānīšam jostu aužu Deviņiem dzīpariem: Jānīts man palīdzēja Raibas govis paganīt.

Jānīts mans, Jānīts mans

Jānīts mans, Jānīts mans, Es Jānīša līgaviņa: Es viņam jostu pinu Deviņiem dzīpariem.

Jānīšam zelta josta

Jānīšam zelta josta, Sudrabiņa zobentiņš; Mirdz jostiņa, spīd zobenis, Pa vārtiem iejājot.

Ņem, Jānīti, baltu zirgu

Ņem, Jānīti, baltu zirgu, Apjāj manu kazu kūti: Šī devīta vasariņa, Visas kazas ālavicas.