Visi putni priecājāsi

Visi putni priecājāsi,
Jāņu dienu gaidīdami;
Kad atnāca Jāņa diena,
Visi spārnus plivināja.

Bitīt’ spārnus šķindināja

Bitīt' spārnus šķindināja Garām manu vainadziņu: Gribēj' mani ieprecēt Dravenieka dēliņam.

Bij manam tētiņam

Bij manam tētiņam Bišu spārnu kažociņš; Ne tas mirka rasiņā, Ne izkalta saulītē.

Kas kaitēja nedzīvot

Kas kaitēja nedzīvot Dravinieka līgavai: Bišu spārnu lindraciņi, No vaskiem vainadziņš.

Pūce, pūce, lielcepure

Pūce, pūce, lielcepure, Pacel krēslu vanagam: Vanagam gari spārni, Plekūst, dienu lidojot.