Putni

Visi putni priecājāsi

Visi putni priecājāsi,
Jāņu dienu gaidīdami;
Kad atnāca Jāņa diena,
Visi spārnus plivināja.

Augsti dzied cīrulītis

Augsti dzied cīrulītis
Par visiem putniņiem;
Augsta Dieva valdīšana
Par visiem kundziņiem.

Es šķitos gudris būt

Es šķitos gudris būt,
Līdakām jumtu jūmu;
Saskrien vārnas, žagatiņas,
Noēd manu nama jumtu.

Uz akmeņa liepa auga

Uz akmeņa liepa auga
Pazeltītu virsotnīti.
Pilni zari sīku putnu,
Strazdiņš sēd virsotnē.

Pūce, pūce, lielcekule, Neej strazdu pulciņā! Liels pulciņš strazdu tek, Noplūks tavu cekulīti.
Bērziņš auga uz akmeņa, Strazdiņš dzieda galiņā; Bērziņam mīkstas lapas, Strazdam skaista valodiņa.
Augsti dzied cīrulītis Par visiem putniņiem; Augsta Dieva valdīšana Par visiem kundziņiem.
Es šķitos gudris būt, Līdakām jumtu jūmu; Saskrien vārnas, žagatiņas, Noēd manu nama jumtu.
Uz akmeņa liepa auga Pazeltītu virsotnīti. Pilni zari sīku putnu, Strazdiņš sēd virsotnē.