Es apgulu saldu miegu

Es apgulu saldu miegu
Jūras kāpas maliņā
Dzied akmens, raud ūdens,
Vēja māte gavilē.

Zinu, zinu, bet neteikšu

Zinu, zinu, bet neteikšu, Kas liepiņas viducī: Bitīt' taisa saldu medu Mazajam bērniņam.

Griķīts auga smilktenē

Griķīts auga smilktenē, Papardīšu mežmalē; Griķim bija saldi ziedi, Bitītēm medus salds.

Guļu, guļu, miegs nenāk

Guļu, guļu, miegs nenāk Apakš kupla ozoliņa. Kā bij man miegam nākt, Putni dzied zariņos.

Cīrulītis, mazputniņš

Cīrulītis, mazputniņš, Tas miedziņa negulēja. Tas cēlās rītā agri, Tas priecīgi padziedāja.