Jūriņ’ nesa ozoliņu

Jūriņ’ nesa ozoliņu
Ar visām bitītēm;
Dravenieka meitenīte
Tek gar malu raudādama.
Aiziet bišu ozoliņš
Par jūriņu līgodams;
Dravinieka līgaviņa
Tek pa ceļu raudādama:
Vaska kurpes kājiņā,
Ziedu cimdi rociņā.

Dravenieka dēliņami

Dravenieka dēliņami Vaska cimdi rociņā; Lai tam būtu vaska cimdi, Kad viņš būtu arājiņš.

Ozoliņa zarus lauzu

Ozoliņa zarus lauzu, Man ozola vajadzēja; Kam bij man liepu lauzt, Pat' liepiņa i būdama.

Siļķīte dziedāja

Siļķīte dziedāja Dziļā jūrā, Zvejnieka dēliņa Gaidīdama. Reņģīte pati Tiklā nāca, Lasis, gudrinieks, Aizmukāja.

Rāmi, rāmi, patapdamis

Rāmi, rāmi, patapdamis, Nāk no jūras pērkoniņis, Nemaitāja ievas ziedus, Ne arāja gājumiņu.