Jūriņ’ nesa ozoliņu

Jūriņ’ nesa ozoliņu
Ar visām bitītēm;
Dravenieka meitenīte
Tek gar malu raudādama.
Aiziet bišu ozoliņš
Par jūriņu līgodams;
Dravinieka līgaviņa
Tek pa ceļu raudādama:
Vaska kurpes kājiņā,
Ziedu cimdi rociņā.

Div’ brālīši dravinieki

Div' brālīši dravinieki Tek gar jūru raudādami: Jūra nesa ozoliņu Ar visāmi bitītēm.

Kuplis auga ozoliņš

Kuplis auga ozoliņš Muižas rijas pakaļā; Cūku gani rijinieki, Nav ozola dējējiņi.

Pasasēdi bites meita

Pasasēdi bites meita, Ozoliņa zariņā, Iekam sila sirsenits Brūnus svārkus šūdinaja.

Ko, bitīt, tu raudāji

Ko, bitīt, tu raudāji, Rožu ziedu locīdama? -Vējš nolauza ozoliņu Vaskotām lapiņām.