Vilciņš kliedza, vilciņš brēca, Vilkam kājas apsalušas, Vilkam kājas apsalušas, Purvus, mežus bradājot.
Auniet kājas, puiši, meitas, Rītu būs Jāņu diena; Tad iesim dziedādami, Jāņu bērnus meklēdami.
Kaite man siliņā, Kaite sila maliņā: Silā mani odi ēda, Spāres sila maliņā.
Tautu dēls lielijās: Es dižens pļāvējiņš; Bet nopļāva odam kājas, Rudzu vārpu domādams.
Ods nokrita no ozola Uz ozola saknītēm; No tā oda kritumiņa Trīs dienlņas zeme rīb.