Odiņš kliedza, odiņš brēca

Odiņš kliedza, odiņš brēca,
Odam kāja nosvilusi;
Odam kāja nosvilusi
Pieguļnieku guntiņā.

Incīti, kaķīti

Incīti, kaķīti, Aunies kājiņas! Rītu būs salniņa, Brauksim mežā.

Aizko man līkas kājas

Aizko man līkas kājas, Aizko kupris mugurā? Līkas kājas, siekstas kāpot, Kupris man, dzeini nesot.

Daru vīzes, aunu kājas

Daru vīzes, aunu kājas, Tautu govis ganīdama. Mātes govis ganīdama, Sedzenīti šūdināju.

Kur tu iesi, bāleliņ

Kur tu iesi, bāleliņ, Baltas kājas audamies? -Ieš', māsiņ, siliņā Bitītei doru cirst.