Odiņš kliedza, odiņš brēca

Odiņš kliedza, odiņš brēca,
Odam kāja nosvilusi;
Odam kāja nosvilusi
Pieguļnieku guntiņā.

Kaite man siliņā

Kaite man siliņā, Kaite sila maliņā: Silā mani odi ēda, Spāres sila maliņā.

Tautu dēls lielijās

Tautu dēls lielijās: Es dižens pļāvējiņš; Bet nopļāva odam kājas, Rudzu vārpu domādams.

Ods nokrita no ozola

Ods nokrita no ozola Uz ozola saknītēm; No tā oda kritumiņa Trīs dienlņas zeme rīb.

Vilciņš kliedza, vilciņš brēca

Vilciņš kliedza, vilciņš brēca, Vilkam kājas apsalušas, Vilkam kājas apsalušas, Purvus, mežus bradājot.