Sisens kliedza, sisens brēca

Sisens kliedza, sisens brēca:
Ne man tēva, ne māmiņas!
Zirgs nospēra manu tēvu,
Zosmātīte māmuliņu.

Dodiet man četri zirgi

Dodiet man četri zirgi, Četras labas ecēšiņas, Lai es braucu tīrumā Velēniņu līdzināt.

Ei, pērkoni, vecai tēvs

Ei, pērkoni, vecai tēvs, Ko tās tavas meitas dara? - Manas meitas pūru loka, Pušķo baltas villainītes.

Ļaudīm lieli brīnumiņi

Ļaudīm lieli brīnumiņi Par Ūsiņa kumeļiem: Pieci zirgi, divi ķēves, Septiņsimtu kumeliņu.

Pērkoņa tēvam

Pērkoņa tēvam Deviņi dēli: Trīs spēra, trīs rūca, Trīs zibināja.