Es piesēju kumeliņu

Es piesēju kumeliņu
Pie ziedošas ābelītes.
Apbierst mans kumelīš
Ar ābeļu ziediņiem;
Jāju sievu lūkoties
Ar ziedošu kumeliņu.

Zili zied sila ziedi

Zili zied sila ziedi Zeltītāmi lapiņāmi; Bitīt skrēja ziediņosi Zeltītiem spārniņiemi.

Es to tautu kumeliņu

Es to tautu kumeliņu Caur ābeļu birzi braucu; Ābelēm sīki zari, Plosa tautu kumeliņu.

Ieva zied ar ābeli

Ieva zied ar ābeli Vienā dārza stūrītī: Ievai bija balti ziedi, Ābelei sudrabiņa.

Balti zied ābelīte

Balti zied ābelīte Papuvītes maliņā. Kā tā balti neziedēs Aramā zemītē?