Līdzīgas Tautas Dziesmas
Appušķoju Jāņa tēvu Ar ozola vainadziņu, Lai tam auga kumeliņi Zemi, resni kā ozoli.
Ja grib spožus kumeliņus, Lai gan` agri Jāņu rīt`: Jāņa rasa balināja, Jāņa saule spodrināja.
Uz Daugavas es dzīvoju, Uz Daugavas auzas sēj', Sēju laivu pie niedrītes, Pie auziņas kumeliņ'.
Vaicā sētas saimenieks, Vai ir visi kumeliņi. Vilks apēda kumeliņu Ar visiem nadziņiem. Tur, puisīti,