Jānīts jāja pieguļā

Jānīts jāja pieguļā
Ar deviņi kumeliņi;
Es tecēju vārtu vērt,
Man iedeva devīto.

Jānīšam jostu aužu

Jānīšam jostu aužu Deviņiem dzīpariem: Jānīts man palīdzēja Raibas govis paganīt.

Jānīts mans, Jānīts mans

Jānīts mans, Jānīts mans, Es Jānīša līgaviņa: Es viņam jostu pinu Deviņiem dzīpariem.

Jānīšam zelta josta

Jānīšam zelta josta, Sudrabiņa zobentiņš; Mirdz jostiņa, spīd zobenis, Pa vārtiem iejājot.

Ņem, Jānīti, baltu zirgu

Ņem, Jānīti, baltu zirgu, Apjāj manu kazu kūti: Šī devīta vasariņa, Visas kazas ālavicas.