Mārtiņam pilns stallītis

Mārtiņam pilns stallītis
Sirmu, bēru kumeliņu;
Es tev lūdzu, Mārtiņ, brāl’,
Dod man vienu ceļa zirgu.

Dodiet man četri zirgi

Dodiet man četri zirgi, Četras labas ecēšiņas, Lai es braucu tīrumā Velēniņu līdzināt.

Neba maize pati nāca

Neba maize pati nāca Mana brāļa sētiņā; Es aiznesu brokastiņu, Jau sirmīši nosvīduši.

Ļaudīm lieli brīnumiņi

Ļaudīm lieli brīnumiņi Par Ūsiņa kumeļiem: Pieci zirgi, divi ķēves, Septiņsimtu kumeliņu.

Vilciņš mans tēva brālis

Vilciņš mans tēva brālis, Lapsiņ' mana mātes māsa. Uz vilciņu: urjaja! Uz lapsiņu: cacaca!