Jānīšam sieru sēju Smalkā linu palagā: Jānīts manas govis gana Visu cauru vasariņu.
Kas vilkam vīzes lieca, Kas aukliņas darināja? Ik vakaru stabulēja, Sila malu staigādams.
Rītā govis ganidama, Aplīgoju ozoliņu: Vakarā sadzīdama, Redzu bites ielienot.
Platas vīzes apāvos, Silā gāju doru dēt. Sak' lācītis lūkodams: Edz, kur bišu dējējiņš! Būs
Daru vīzes, aunu kājas, Tautu govis ganīdama. Mātes govis ganīdama, Sedzenīti šūdināju.