Mārtiņam vīzes pinu

Mārtiņam vīzes pinu
I aukliņas darināju:
Mārtiņš manas govis gana
Visu garu vasariņu.

Kas vilkam vīzes lieca

Kas vilkam vīzes lieca, Kas aukliņas darināja? Ik vakaru stabulēja, Sila malu staigādams.

Platas vīzes apāvos

Platas vīzes apāvos, Silā gāju doru dēt. Sak' lācītis lūkodams: Edz, kur bišu dējējiņš! Būs man medus, būs man medus lasīt tālāk

Daru vīzes, aunu kājas

Daru vīzes, aunu kājas, Tautu govis ganīdama. Mātes govis ganīdama, Sedzenīti šūdināju.

Jānīšam sieru sēju

Jānīšam sieru sēju Smalkā linu palagā: Jānīts manas govis gana Visu cauru vasariņu.