Kādu mūžu Laima lika

Kādu mūžu Laima lika,
Tāds bij man jādzīvo;
Es nevaru pāri kāpt
Pār Laimiņas likumiņu.

Cērt, cērt duremu zobina krustu

Cērt, cērt duremu zobina krustu - Cērt vellu, cērt skauģu, Cērt raganas, Cērt laimi iekšā, nelaimi ārā.

Bērziņš auga trim lapām

Bērziņš auga trim lapām Liela ceļa maliņā: Tai vienā saule lēca, Tai otrā norietēja, Tai trešā lapiņā Laime lēja sudrabiņu.

Pušķoj`t, meitas, govju dārzu

Pušķoj`t, meitas, govju dārzu Ar zaļām zālītēm, Lai pušķoja Laimas māte Ar govīm, ar vēršiem.

Tumšs laukā, tumšs laukā

Tumšs laukā, tumšs laukā, Kur bij ņemt ceļa draugu? Dievs bij mans ceļa draugs, Laima - ceļa rādītāja.