Līdzīgas Tautas Dziesmas
Silta, silta saulīte Istabas galā; Zaļa, zaļa zālīte Lieldienas rītā.
Lieldienas rītā Sarkana saule; Māršiņas villainei Sarkanas bārkstis.
Cērtiet, brāļi, oša kārti, Vītējiet saulītē: Kad atnāks Liela diena, Pakariet šūpolītes.
Liela diena, Liela diena, Mazas manas vilainītes; Es apsedzu Lielu dienu Ar mazām vilainēm.