Šūpo mani, tautu dēls

Šūpo mani, tautu dēls,
Līdz bērzīna galotnei:
Augstu cēlu es galvīnu,
Stalti nesu vainadzīnu.


Citas Tautas Dziesmas
Kas kaitēja nedzīvot

Kas kaitēja nedzīvot Dravinieka dēliņam: Bitīt' nesa sudrabiņu Vecozola celmiņā.

Dravenieka dēliņami

Dravenieka dēliņami Bite veda līgaviņ: Vaska cimdi, vara groži, Sudrabiņa pātadziņa.

Šūdin` kurpes, tautu dēls

Šūdin` kurpes, tautu dēls, Pa manai kājiņai; Es cimdiņus izadīšu Pa tavai rociņai.

Ai, Daugava, Daugaviņa

Ai, Daugava, Daugaviņa, Tu asaru dzērējiņa: Daža māte dēlu raud, Daža māsa bāleliņu, Daža laba mātes meita Noraud savu arājiņu, lasīt tālāk