Maza mana līgaviņa

Maza mana līgaviņa
Par visāmi sieviņām;
Balta mana zēģelīte
Par visāmi zēģelēm.

Vīri guļ dienas vidu

Vīri guļ dienas vidu, Sievas lasa miežu vārpas; Eit', vīriņi, paguļat, Sievas dzers alutiņu.

Vai bij tava līgaviņa

Vai bij tava līgaviņa Cūkas vien ganījusi: Vai adīja cimdus, zeķes, Cūkactiņas, pāradiņi.

Jānīts mans, Jānīts mans

Jānīts mans, Jānīts mans, Es Jānīša līgaviņa: Es viņam jostu pinu Deviņiem dzīpariem.

Kur, Dieviņ , tu paliksi

Kur, Dieviņ , tu paliksi, Kad mēs visi nomirsim? Ne tev sievas, ne tev bērnu. Kas tev, vecam, maizi dos?