Maza mana līgaviņa

Maza mana līgaviņa
Par visāmi sieviņām;
Balta mana zēģelīte
Par visāmi zēģelēm.

Es izbraucu jūriņā

Es izbraucu jūriņā Ar ziemeli spēlēties; Ziemeļam baltas putas, Man jo baltas zēģelītes.

Vāverīte gudra sieva

Vāverīte gudra sieva, Gudri bērnus audzināja: Starp priedīti, starp eglīti, Lai caunīte neredzēja.

Vai bitīte laiska sieva

Vai bitīte laiska sieva, Ka tai mazs augumīns? Bitītēm gājumīnu Ar sudrabu līdzināja.

Vāverīte gudra sieva

Vāverīte gudra sieva, Gudri bērnus audzināja: Pati guļ siliņā, Bērni sila maliņā.