Pilna Māras istabiņa

Pilna Māras istabiņa
Sīku, mazu šūpulīšu:
Kad to vienu kustināja,
Visi līdzi līgojās.

Kā zinātu Ziemassvētkus

Kā zinātu Ziemassvētkus, Kad nediltu kamaniņas; Kā zinātu Lieldieniņu, Kad nekārtu šūpulīti?

Klusat, jauni, klusat, veci

Klusat, jauni, klusat, veci, Dievs ienāca istabā, Dievs ienāca istabā, Vaicā nama saimenieku.

Ai, bāliņi, Liela diena

Ai, bāliņi, Liela diena, Kur kārsim šūpulīti? Aiz upītes, kalniņā, Div` sudraba ozolos.

Zelta zvaigzne atspīdēja

Zelta zvaigzne atspīdēja, Pa celiņu man ejot. Es iegāju istabā, Zelta zvaigzne aiz durvīm. Es izgāju no istabas Zelta zvaigzne lasīt tālāk