Mīļā Māra, Piena māte

Mīļā Māra, Piena māte,
Dod man savu labumiņu,
Lai pieniņš govīm tek
Kā no Māras avotiņa.

Dravenieka līgaviņa

Dravenieka līgaviņa Necieš garda kumosiņa: Kad pietrūka kambarie, Ietek piena klētiņā.

Par gadiņu Jānīts nāca

Par gadiņu Jānīts nāca, Ko mēs Jāni mielosim? Sildam pienu, cepam raušus, Pinam krāšņus vainadziņus.

Augsti cēlu Jāņa zāles

Augsti cēlu Jāņa zāles, Lai telītes lielas auga, Lai tās labi lielas auga, Lai tās daudzi piena deva.

Māte, māte, sieru, pienu

Māte, māte, sieru, pienu, Lai aug govis raibaļiņas; Kad nedosi sieru, pienu, Tad augs tādas dūmaļiņas.