Seši rīti nedēļā

Seši rīti nedēļā,
Visus sešus malti gāju,
Pirmo rītu maizi malu,
Otro rītu – iesaliņu;
Trešajā rītiņā
Brāļam malu ceļa maizi;
Ceturtā rītiņā
Putraimiņus trinkšķināju;
Piektajā rītiņā
Plācenīti gruzdināju;
Sestajā rītiņā
Zirgiem malu uzmatiņu.

Stalti mūsu bāleliņi

Stalti mūsu bāleliņi, Melnas zemes arājiņi, Baltas maizes pļāvējiņi, Sūra darba darītāji.

Cep, māmiņa, kviešu maizi

Cep, māmiņa, kviešu maizi, Dar' tētiņ alutiņu: Nu pārnāca tava saime, Vasariņu palaidusi.

Tu, siļķīt, sīkzivtiņ

Tu, siļķīt, sīkzivtiņ, Tu man maizes arājiņa; Tu, plekstīt, platspārniņ, Tu man naudas kalējiņa.

Dodiet man četri zirgi

Dodiet man četri zirgi, Četras labas ecēšiņas, Lai es braucu tīrumā Velēniņu līdzināt.