Atsēdies, atpūties

Atsēdies, atpūties,
Mana veca māmulīte:
Diezgan biji strādājusi,
Mani mazu auklējot.

Kuliet rijas, kūlējiņi

Kuliet rijas, kūlējiņi, Maliet māļa, malējiņi! Nokūluši, samaluši Pieceliet māmuliņu, Pieceliet māmuliņu, Brokastiņa devējiņu.

Kas manai kaziņai?

Kas manai kaziņai? Nāk, galviņu grozīdama. Vai naktī bārusies Ar to vilka māmuliņu?

Jūriņ, mana māmuliņa

Jūriņ, mana māmuliņa, Daudz tu man labu dari: Tu man maizes devējiņa, Tu man' mīļi vizināji.

Nedod mani, māmulīte

Nedod mani, māmulīte, Vītoliņa sētiņā: Vītolam biezas lapas, Neredz dienu izaustam, Neredz dienu izaustam, Ne saulīti uzlecam.