Nedod mani, māmulīte

Nedod mani, māmulīte,
Vītoliņa sētiņā:
Vītolam biezas lapas,
Neredz dienu izaustam,
Neredz dienu izaustam,
Ne saulīti uzlecam.

Bērziņš lapas darināja

Bērziņš lapas darināja, Lapu lapas galiņā; Mīļā Māre ik rītiņus Migliņā slacināja.

Manis dēļ, pura bērzs

Manis dēļ, pura bērzs, Lapo zelta lapiņām, Ne no tevis slotu griezu, Nedz noviru dzīpariņu.

Sudrabiņa lietus lija

Sudrabiņa lietus lija Zemes bērzu kalniņā, Lai izauga lielas lapas Lai varēja slotas griezt.

Kuliet rijas, kūlējiņi

Kuliet rijas, kūlējiņi, Maliet māļa, malējiņi! Nokūluši, samaluši Pieceliet māmuliņu, Pieceliet māmuliņu, Brokastiņa devējiņu.