Drīz es gāju, drīz tecēju

Drīz es gāju, drīz tecēju,
Kur māmiņa man` raidīja;
Kā māmiņa tad tecēja,
Kad raudāju šūpulī.

Cep, māmiņa, kviešu maizi

Cep, māmiņa, kviešu maizi, Dar' tētiņ alutiņu: Nu pārnāca tava saime, Vasariņu palaidusi.

Kā zinātu Ziemassvētkus

Kā zinātu Ziemassvētkus, Kad nediltu kamaniņas; Kā zinātu Lieldieniņu, Kad nekārtu šūpulīti?

Ai, bāliņi, Liela diena

Ai, bāliņi, Liela diena, Kur kārsim šūpulīti? Aiz upītes, kalniņā, Div` sudraba ozolos.

Aud, māmiņa, zvaigžņu deķi

Aud, māmiņa, zvaigžņu deķi, Iešu tālu tautiņās; Aiz Daugavas salti vēji, Skarba ļaužu valodiņ'.