Šūn, māmiņa, man krekliņu

Šūn, māmiņa, man krekliņu,
Liec tēraudu padusē:
Ik dieniņas dzeinīts tek
Caur manām padusēm.

Cep, māmiņa, kviešu maizi

Cep, māmiņa, kviešu maizi, Dar' tētiņ alutiņu: Nu pārnāca tava saime, Vasariņu palaidusi.

Zaķis līda līdumiņu

Zaķis līda līdumiņu, Lapsa pirti kurināja, Dzenis kala tipu, tapu, Raibi svārki mugurā.

Nevienam es neteikšu

Nevienam es neteikšu, Ko atrad' ganīdam': Bites šuva vaska kreklu Dravinieka dēliņam.

Ak tu, linu Jumiķīti

Ak tu, linu Jumiķīti, Kam tu linu neaudzē; Es tev šūšu slēžu kreklu, Līdz zemei rakstīdama.