Svētībiņa, gausībiņa

Svētībiņa, gausībiņa,
Nāc pa logu istabā:
Nu māmiņa galdu klāja
Pirmajam bērniņam.

Teci gaiši, mēnestiņi

Teci gaiši, mēnestiņi, Gar to manu glāžu logu: Balta dzija man vērpjama, Nav man skaidu plēsējiņa.

Kur sēdos, nesēdos

Kur sēdos, nesēdos, Sēdos galda galiņā: Lai ies kanna, kur iedama, Noies galda galiņā.

Ūsiņš stāv sētmalā

Ūsiņš stāv sētmalā, Gaid`, lai lūdz ustabā; Nāc, Ūsiņi, ustabā, Sēdies galda galiņā!

Atenieši vella bērni

Atenieši vella bērni, Bitit' meta ūdenī. Skrej, bitit, žāveties Manā rožu dārziņā.