Teci gaiši, mēnestiņi, Gar to manu glāžu logu: Balta dzija man vērpjama, Nav man skaidu
Kur sēdos, nesēdos, Sēdos galda galiņā: Lai ies kanna, kur iedama, Noies galda galiņā.
Ūsiņš stāv sētmalā, Gaid`, lai lūdz ustabā; Nāc, Ūsiņi, ustabā, Sēdies galda galiņā!
Vilciņš kliedz, vilciņš brēc, Vilkam bērni nosaluši. Nosalst daži rātes kungi, Ne vēl tādi jēru
Nāc nākdama, vasariņa, Visi bērni tevi gaida; Jau ziemiņa kājas āva, Uz akmeņa tupēdama.