Tēva, tēva tu dēliņš, Ne tev tēva padomiņa: Tētiņš gāja silmalāi, Dzeni nesa mugurā.
Ko, tētiņi, tu darīji Visu dienu siliņā? -Bitītēmi stropu daru, Līdz apakšai izrotātu.
Nevienam tādas bites Kā tam mūsu tētiņam: Mūsu tēvam tādas bites Kā pērnie sivēniņi.
Vij, tētiņ, man dzeinīti Tievu tievu, garu garu, Ka varēju siliņā Priežu virsu lidināt.
Trīs gadi tētis Līdumu līda, Jauno dēliņu Gaidīdams.