Es aizgāju uz kalēju

Es aizgāju uz kalēju,
Nokalos ķirvelīt’;
Nocirt’ zaļu ozoliņ’
Ar visām bitītēm.
Man bij medus, man bij vaska,
Man bija vaska ritentiņš,
Pārdev’ vaska ritentiņ’,
Nopirk’ cauņu cepurīt’.

Plata upe, šauras laipas

Plata upe, šauras laipas, Pāri teku drebēdama: Stīgu dzenis mugurā, Vaska ripa padusē.

Dravenieka meita biju

Dravenieka meita biju, Vaska kurpes šūdinaju; Kripu krapu man kājiņas Ar tām vaska kurpitēm.

Ieraudzijsi vien pazinu

Ieraudzijsi vien pazinu Dravinieka līgaviņu: Samta kurpes kājiņā, Vasku cimdi rociņā.

Bitit’ saka malejiņu

Bitit' saka malejiņu, I es biju malejiņa, Es apmalu dzirnaviņas Kā to vasku riteniti.