Es aizgāju uz kalēju

Es aizgāju uz kalēju,
Nokalos ķirvelīt’;
Nocirt’ zaļu ozoliņ’
Ar visām bitītēm.
Man bij medus, man bij vaska,
Man bija vaska ritentiņš,
Pārdev’ vaska ritentiņ’,
Nopirk’ cauņu cepurīt’.

Pērkonam traka daba

Pērkonam traka daba, Saspārdīja ozoliņu, Saspārdīja miltu sieku, Triju rītu malumiņu.

Pērkons spēra ozolā

Pērkons spēra ozolā Deviņiem zibeņiem: Trīs zibeņi celmu skalda, Seši skalda galotnīti.

Dzer par labu, ne par ļaunu

Dzer par labu, ne par ļaunu Uz pādītes veselību, Ietecini alutiņu Ozoliņa kanniņā.

Ziedi balta, ābeļīte

Ziedi balta, ābeļīte, Papuvītes maliņā: Jauni puiši, art iedam, Appušķoja cepurīti.