Mīļā Māra rotā

Mīļā Māra rotā
Pa nama jumtu,
Meitiņu godiņu
Lūkodama:
Vai skaidras istabas,
Vai skaidri trauki?
Gan skaidras istabas,
Gan skaidri trauki!

Tev, lācīti, melnas kāias

Tev, lācīti, melnas kāias, Netup ceļa maliņāi; Ir meitiņas madarās, Tām dzīpari nekodās.

Klusat, jauni, klusat, veci

Klusat, jauni, klusat, veci, Dievs ienāca istabā, Dievs ienāca istabā, Vaicā nama saimenieku.

Malējiņa tā meitiņa

Malējiņa tā meitiņa, Apputējis vainadziņš; Dravenieka tas dēliņš, Vaska cimdi rociņā.

Bitītei, meitiņai

Bitītei, meitiņai, Tām divām rudens nāk: Meitiņ' nesa miltu vāku, Bitīt' vasku ritenīt'.