Mīļā Māra rotā

Mīļā Māra rotā
Pa nama jumtu,
Meitiņu godiņu
Lūkodama:
Vai skaidras istabas,
Vai skaidri trauki?
Gan skaidras istabas,
Gan skaidri trauki!

Lauz, meitiņa, ko lauzdama

Lauz, meitiņa, ko lauzdama, Nelauz bērza galotnīti: Bērziņam daudz zariņu, Visi raud galotnītes.

No vainaga es pazinu

No vainaga es pazinu, Jauna, jauna tā meitiņa: No vainaga ziedi bira, No acīm asariņ`s.

Man tētiņis dravu dara

Man tētiņis dravu dara, Es aiznesu launadziņu; Tev, meitiņa, tā draviņa Par launaga nesumiņu.

Meža, meža es, meitiņa

Meža, meža es, meitiņa, Es pēc meža taujājos; Es nebiju ieradusi Klajumā gavilēt.