Pļāvējiņi, bāleliņi

Pļāvējiņi, bāleliņi,
Kam jūs pļaujat āboliņu:
Āboliņam zieda laiks,
Bitītēm medus laiks.

Ar bititi arti gāju

Ar bititi arti gāju, Smilgu šķēļu lemesnicu, No smalkā āboliņa Dzeņaukstiņas darinaju.

Pļaujiet, mani pļāvējiņi

Pļaujiet, mani pļāvējiņi, Līdz pašam vakaram! Tā vārpiņa gauži raud, Kas palika nenopļauta.

Lai bij grūti, kam bij grūti

Lai bij grūti, kam bij grūti, Grūt` sieniņa pļāvējam: Salta rasa, sīksta zāle, Grūti velk izkaptiņa.

Dievs aizliedza bitītei

Dievs aizliedza bitītei Sarkano āboliņu, Kam bitīte nesvinēja Svētas dienas launadziņu.