Ceļa malas dāboliņš Nekam lielis nederēja: Ne bitīte ziedu vilka, Ne pin meitas vaiņagā.
Uzliksim saimniecei Baltu ziedu vainadziņu, Lai aug viņas raibaliņas Baltajiem ziediņiem.
Līgosim mēs bitīte, Tev siliņi, man āriņi; Tev siliņi ziedu ņemt, Man āriņi gotiņām.
Eita, māsas, zālītēs, Ņemiet mani mazu līdz; Jūs būsiet pļāvējiņas, Es malā nesējiņa.
Pērkons rūca, pērkons dūca, Es par viņu nebēdāju, Es ganīju savas govis Baltā ziedu ābolā.