Mēnestiņis, karavīris

Mēnestiņis, karavīris,
Tecēj’ dienu, tecēj’ nakti:
Dienu tecēj’ tīrus laukus,
Nakti rijas kuldināj’.

Lai to dara, kas to vari

Lai to dara, kas to vari, Es nevaru to darīti. Es nevaru tumšu nakti Sīku zvaigžņu izskaitīti.

Mēnesītis nakti brauca

Mēnesītis nakti brauca, Zvaigžņu sega mugurā; Rīta zvaigzne, vakarāja, Tie mēneša kumeliņi.

Deviņ’ ir ošam zari

Deviņ' ir ošam zari, Devītā Saule lēca; Deviņ' ir man bāliņi, Devīts kunga karavīrs.

Mēnestiņis nakti brauca

Mēnestiņis nakti brauca, Zvaigžņu sega mugurā; Rīta zvaigzne, vakarēja, Tie Mēneša kumeliņi.