Mēnestiņš zvaigznes skaita

Mēnestiņš zvaigznes skaita,
Vai ir visas vakarā;
Visas bija vakarā,
Auseklīša vien nebija:
Auseklītis aiztecēja
Saules meitas lūkoties.

Sīku kārklu žogu pinu

Sīku kārklu žogu pinu Baltābola kalniņā: Jāņu nakti ielaidīšu Savus zvaigžņu kumeliņus.

Teci gaiši, mēnestiņi

Teci gaiši, mēnestiņi, Gar to manu glāžu logu: Balta dzija man vērpjama, Nav man skaidu plēsējiņa.

Spīdi gaiši, mēnestiņi

Spīdi gaiši, mēnestiņi, Nakti vērpa sērdienīte; Tai nebija dienu vaļas, Kungi sūta tīrumā.

Kur tecēji, Mēnestiņ’

Kur tecēji, Mēnestiņ', Ar to zvaigžņu pudurīti? Karā teku palīdzēt Jaunajam brālītim.