Mēnestiņš zvaigznes skaita

Mēnestiņš zvaigznes skaita,
Vai ir visas vakarā;
Visas bija vakarā,
Auseklīša vien nebija:
Auseklītis aiztecēja
Saules meitas lūkoties.

Saule rāja Mēnestiņu

Saule rāja Mēnestiņu, Kam tas gaiši nespīdēja; Mēnestiņš atbildēja: Tev dieniņa, man naksniņa; Tev dieniņa ar ļaudīm, Man naksniņa ar lasīt tālāk

Mēnestiņš nakti brauca

Mēnestiņš nakti brauca, Es Mēneša ormanīt's; Mēnestiņš man iedeva Savu zvaigžņu mētelīti.

Mēnestiņš karā jāja

Mēnestiņš karā jāja, Zvaigžņu svārki mugurā, Zvaigžņu svārki mugurā, Dimantiņa zobentiņš.

Kur tu teci, Mēnestiņi

Kur tu teci, Mēnestiņi, Ar to zvaigžņu pudurīti? - Karā eimu, karā teku Jaunu puišu palīgā.