Kur tecēji, Mēnestiņ’

Kur tecēji, Mēnestiņ’,
Ar to zvaigžņu pudurīti?
Karā teku palīdzēt
Jaunajam brālītim.

Mēness jēma Saules meitu

Mēness jēma Saules meitu, Pērkons jāja panākstos; Izjādams, pārjādams Sasper zelta ozoliņ'.

Nevienam es neteikšu

Nevienam es neteikšu, Ko atradu eglienā; Brālītim, tam pateikšu Bišu spietu eglienā.

Īstais brālīti

Īstais brālīti, Ved māsu dancot, Trīs reizes apgriez, Dod tautu rokās!

Mauc, brālīt, baltus cimdus

Mauc, brālīt, baltus cimdus, Ved māsiņu dancināt, Lai māsai baltas avis, Visu mūžu dzīvojot.