Tumši, tumši tie mežiņi

Tumši, tumši tie mežiņi,
Tumši dienu, tumši nakti.
Kā nebija tumšiem būt –
Priedes vien, egles vien,
Nav neviena ozoliņa
Rūsaiņām lapiņām.

Lieldiena, māmulīt

Lieldiena, māmulīt, Kur kārsim šūpulīt`? - Kar priedei, kar eglei, Kar mazai bērziņai.

Cep, māmiņa, man maizīti

Cep, māmiņa, man maizīti, Vieglu nest, gausu ēst: Man jāiet siliņā Priedēm galu līdzināt.

Sudrabiņa upe tek

Sudrabiņa upe tek Caur zaļo priežu mežu; Būtu zelta tecējuse, Kaut skujiņas nebirušas.

Maza, maza vāverīte

Maza, maza vāverīte, Kas par lielu lēcējiņu! Vai priedīte, vai eglīte, Tai tik viens lēcieniņš.