Kas kaitēja Daugavai

Kas kaitēja Daugavai,
Tecēj’ dienu, tecēj’ nakti:
Dienu nesa sudrabiņu,
Nakti zeltu ritināja.
Tur būs man pūra lāde,
Tur būs pūra ielociņi.

Vai tie mūsu Gaujas līči

Vai tie mūsu Gaujas līči Visi lieti nederēja? Pate Gauja zeltu nesa, Gaujas līči sudrabiņu.

Puķu pinu vainadziņu

Puķu pinu vainadziņu, Sudrabiņu taupīdama; Sudrabiņu sataupīju Mazajai māsiņai.

Saule auda audeklīnu

Saule auda audeklīnu Ezerīna malīnā: Zelta šķiets, vara nītes, Sudrabīna šautuvīte.

Saules māte kalnā kāpa

Saules māte kalnā kāpa, Priekšautiņu pacēlusi; Kur nolaida priekšautiņu, Tur pabira sudrabiņš.