Lai dzen aitas pieguļā

Kas gribeja baltas aitas,
Lai dzen aitas pieguļā,
Lai aitiņas mazgajàs
Baltābula rasiņā.

Baltas aitas

Kas gribeja baltas aitas,
Lai dzen aitas pieguļâ,
Jāņa (Jāņu) nakti zelta rasa,
Tur aitiņas mazgajàs.

Palīdziet man, māsiņas, Tiklu mest Daugavā: Vizēt viz Daugaviņa Sīkajām raudiņām.
Jūra, jūra, ko tu krāci, Māte, māte, ko tu raudi? Jūra krāca smalka tīkla, Māte
Palīdziet man, māsiņas, Tīklu mest Daugavā. Virēt vira Daugaviņa Sīkajām raudiņām.
Zirneklītis tīklu auda No smildziņas uz smildziņu; Piesargies, mušu māte, Tev bērniņi jāaudzē!
Siļķes meita man vaicāja, Ko zvejnieka puiši dar'? - Tīklus auda, tīklus meta, Krāģīšos sasēduši.