Es tev saku, Saules meita

Es tev saku, Saules meita,
Berz tu baltu liepas galdu:
Rītā jās mans bāliņš
Tavu godu nolūkot.

Uz Kurzemi, uz Kurzemi

Uz Kurzemi, uz Kurzemi
Mans vizuļu vainadziņš;
Vidzemnieki, bāleliņi,
Nāk pakaļ raudādami.

Kur, Jumīti, tu gulēji

Kur, Jumīti, tu gulēji
Šo garaju vasariņu?
– Tīrumiņa vidiņā,
Zem pelēka akmentiņa.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Kur, Jumīti, tu gulēji Šo garaju vasariņu? - Tīrumiņa vidiņā, Zem pelēka akmentiņa.
Ko darām, pieci brāļi, Šādu garu vasariņu: Uzcērtam dēļu klēti, Pieberam miežu, rudzu.
Kas, bērziņi, tev apsedza Tādu zaļu villainīti? - Vasariņa atnākdama Atnes zaļu villainīti.
Dūci, dūci bitenite, Šūniņāsi guledama, Salti pūta ziemas vēji, Tālu bēga vasariņa.
Es atradu rudza Jumi Deviņām vārpiņām; Šogad būs tautu dēls Deviņiem kumeļiem.