Es dzīros šavasaru

Es dzīros šavasaru
Mergiem vīti vainadziņu;
Augsti zied oši, kļavas,
Nevar mergu salasīt.

Sēd’, Saulīte, sudrabā

Sēd’, Saulīte, sudrabā,
Nu jāj tavi precinieki.
Paši jāja viņpus Rīgas,
Še skanēja iemauktiņi.

Es uzkāpu kalniņā

Es uzkāpu kalniņā
Meža balsis klausīties:
Oši, kļavi gavilēja,
Vītoliņš čivināja.

Baltas zied ābelītes

Baltas zied ābelītes
Jūras kāpes kalniņā;
Jūrmalē ir balta smilkte,
Baltgalītes meitas auga.

Aiz kājiņas biti sēj

Aiz kājiņas biti sēj’
Pie resnāja ozoliņ’,
Kam tā mani niecināj’
Skabargaiņu dējaliņ’.