Mīl, māmiņa, pļāvējiņus

Mīl, māmiņa, pļāvējiņus,
Grābējiņas vēl jo mīli!
Pļāvējiņi nopļāvuši,
Pļaviņā atstājuši,
Grābējiņas sagrābušas,
Sametušas kaudzītē.

Cep, māmiņa, kviešu maizi

Cep, māmiņa, kviešu maizi, Dar' tētiņ alutiņu: Nu pārnāca tava saime, Vasariņu palaidusi.

Pļaujiet, mani pļāvējiņi

Pļaujiet, mani pļāvējiņi, Līdz pašam vakaram! Tā vārpiņa gauži raud, Kas palika nenopļauta.

Koša pļava, kad nopļauta

Koša pļava, kad nopļauta, Vēl jo koša, kad nogrābta; Vēl jo koši izskatās, Kad pārveda sētiņā.

Lai bij grūti, kam bij grūti

Lai bij grūti, kam bij grūti, Grūt` sieniņa pļāvējam: Salta rasa, sīksta zāle, Grūti velk izkaptiņa.