Šķitu vēršus maurojam

Šķitu vēršus maurojam
Aiz kalniņa lejiņā;
Viņu sētu jauni puiši
Raudādami rudzus pļāva.

Agri, agri gaiļi dzied

Agri, agri gaiļi dzied Mana tēva sētiņā; Vēl agrāk bāleliņi Kulsta linus piedarbā.

Visi saka, visi saka

Visi saka, visi saka: - Puisīšam laba dzīve! Lai aršana, ecēšana, Kur pieguļas gulēšana! Jāj rītā sētiņā Bez pērnā kumeliņa.

Kas man kait nenēsāt

Kas man kait nenēsāt Melnus svārkus, zābaciņus: Man bitīte svārkus šuva, Sētmalā gulēdama.

Man māsiņas tā nav žēl

Man māsiņas tā nav žēl Kā māsiņas vainadziņa; Māsiņai staigajot, Spīdēj` visas sētmalītes.