Agri, agri gaiļi dzied Mana tēva sētiņā; Vēl agrāk bāleliņi Kulsta linus piedarbā.
Visi saka, visi saka: - Puisīšam laba dzīve! Lai aršana, ecēšana, Kur pieguļas gulēšana! Jāj
Kas man kait nenēsāt Melnus svārkus, zābaciņus: Man bitīte svārkus šuva, Sētmalā gulēdama.
Man māsiņas tā nav žēl Kā māsiņas vainadziņa; Māsiņai staigajot, Spīdēj` visas sētmalītes.
Lec, Saulīte, lec, Saulīte, Spīd' ar mūsu sētiņā: Ir mums tava gaišumiņa Vajadzēt vajadzēja.