Ceļatiesi kājiņāsi

Ceļatiesi kājiņāsi,
Veci bišu bitenieki,
Nu dziedaja jūras gaiļi,
Nu ezara gaigaliņas.

Baltaitiņa jūru brida

Baltaitiņa jūru brida Sudrabiņa radziņiem; Rīgas kungi pretī nāca, Siekiem naudu mērīdami.

Ko Saulīte gauži raud

Ko Saulīte gauži raud, Ik vakaru noiedama? Zelta josta iekritusi Dziļas jūras dibenā.

Diža, diža tā niedrīte

Diža, diža tā niedrīte, Aug ezera maliņā; Diža, diža tā zivtiņa, Kura auga jūriņā.

Tec, laiviņ, dej, laiviņ

Tec, laiviņ, dej, laiviņ, Ne jūrā celmi aug; Līdumā celmi aug, Tur arāji arklus lauž.