Mežā dzimu, mežā augu, Nule mani laukā veda, Nule manas villainītes Lauka vēji vēdināja.
Man bij lieli rudzu lauki, Otras malas neredzēj'; Bij man arī sila zeme, Kur bitēmi
Neguli, māršiņa, Līdz diena klētī, Nāc jel laukā Gosniņu raudzīt!!
Ai, Jānīti, ai, Jānīti, Tavu lielu rudzu lauku: Visu nakti salīgoju, Laukam galu neatradu.
Jānīts gāja rudzu lauku Ar pelēku mētelīti; Lai zied mana rudzu druva Pelēkiem ziediņiem.