Cīrulītis rillināja

Cīrulītis rillināja
Mana lauka galiņā;
Kā tam bija nedziedāt –
Brālīts veda lakstīgalu.

Neba maize pati nāca

Neba maize pati nāca Mana brāļa sētiņā; Es aiznesu brokastiņu, Jau sirmīši nosvīduši.

Augsti dzied cīrulītis

Augsti dzied cīrulītis Par visiem putniņiem; Augsta Dieva valdīšana Par visiem kundziņiem.

Vilciņš mans tēva brālis

Vilciņš mans tēva brālis, Lapsiņ' mana mātes māsa. Uz vilciņu: urjaja! Uz lapsiņu: cacaca!

Es neiešu tautiņās

Es neiešu tautiņās Bez trejādu bāleliņu: Tēva brāļa, mātes brāļa, Mana īsta bāleliņa.