Tec, laiviņ, dej, laiviņ

Tec, laiviņ, dej, laiviņ,
Ne jūrā celmi aug;
Līdumā celmi aug,
Tur arāji arklus lauž.

Rudzīšam, miezīšam

Rudzīšam, miezīšam, Tiem līdīšu līdumiņu; Auziņai, skariņai, Tai lielie tīrumiņi.

Zaķis līda līdumiņu

Zaķis līda līdumiņu, Lapsa pirti kurināja, Dzenis kala tipu, tapu, Raibi svārki mugurā.

Trīs gadi tētis

Trīs gadi tētis Līdumu līda, Jauno dēliņu Gaidīdams.

Balta zied ābelīte

Balta zied ābelīte Jūras kāpas maliņā. Pūš vējiņš, birst ziediņi Zēģelnieka laiviņā.