Tec, laiviņ, dej, laiviņ

Tec, laiviņ, dej, laiviņ,
Ne jūrā celmi aug;
Līdumā celmi aug,
Tur arāji arklus lauž.

Arājam melnas kājas

Arājam melnas kājas, Tīrumiņu staigājot; Tur uzauga zelta graudi Kuplajās vārpiņās.

Stalti mūsu bāleliņi

Stalti mūsu bāleliņi, Melnas zemes arājiņi, Baltas maizes pļāvējiņi, Sūra darba darītāji.

Trīs gadi tētis

Trīs gadi tētis Līdumu līda, Jauno dēliņu Gaidīdams.

Siļķīte dziedāja

Siļķīte dziedāja Dziļā jūrā, Zvejnieka dēliņa Gaidīdama. Reņģīte pati Tiklā nāca, Lasis, gudrinieks, Aizmukāja.