Balta zied ābelīte Jūras kāpas maliņā. Pūš vējiņš, birst ziediņi Zēģelnieka laiviņā.
Jūra krāca, jūra brēca, Ko tā bija ierijusi? lerijusi zelta laivu, Div' sudraba irējiņus.
Rudzīšam, miezīšam, Tiem līdīšu līdumiņu; Auziņai, skariņai, Tai lielie tīrumiņi.
Zaķis līda līdumiņu, Lapsa pirti kurināja, Dzenis kala tipu, tapu, Raibi svārki mugurā.
Trīs gadi tētis Līdumu līda, Jauno dēliņu Gaidīdams.