Pūce

Pūce, pūce, platacīte

Pūce, pūce, platacīte,
Pacel krēslu vanagam!
Ja krēsliņu nepacelsi,
Noplūks tavu cekuliņu.

Pūce, pūce, lielcepure

Pūce, pūce, lielcepure,
Pacel krēslu vanagam:
Vanagam gari spārni,
Plekūst, dienu lidojot.

Pūce, pūce, platu galvu

Pūce, pūce, platu galvu,
Pacel krēslu vanagam,
Lai apsēde vanadziņis
Ar saviemi bērniņiem.

Vanadziņš brīnījās

Vanadziņš brīnījās,
Pūcei auga skaisti bērni.
– Kas tev bēda, vistu zagli,
Kāda māte, tādi bērni.

Pūce brauca Liepājā

Pūce brauca Liepājā
Ar baložu māmuliņu.
Kur būs mums cita pūce,
Kur baložu māmuliņa?