Pūce, pūce, platacīte

Pūce, pūce, platacīte,
Pacel krēslu vanagam!
Ja krēsliņu nepacelsi,
Noplūks tavu cekuliņu.

Skaisti dzied sīki putni

Skaisti dzied sīki putni, Pazarēs sēdēdami; Skaisti dūc tā bitīte, Kas nes saldu medutiņu.

Cīrulītis, mazputniņš

Cīrulītis, mazputniņš, Tas miedziņa negulēja. Tas cēlās rītā agri, Tas priecīgi padziedāja.

Rubenītis bungas sita

Rubenītis bungas sita Zaļa bērza galotnē, Sīkus putnus traucēdams, Lai neēda pumpuriņus.

Cīrulītis ziergu puisis

Cīrulītis ziergu puisis Ar pelēku paltraciņu: Žagatiņa garu asti, Tā bij ziņas devējiņa.