Pūce, pūce, platu galvu

Pūce, pūce, platu galvu,
Pacel krēslu vanagam,
Lai apsēde vanadziņis
Ar saviemi bērniņiem.

Pūce, pūce, platacīte

Pūce, pūce, platacīte, Pacel krēslu vanagam! Ja krēsliņu nepacelsi, Noplūks tavu cekuliņu.

Pūces meita, lielcekule

Pūces meita, lielcekule, Taisi gultu vanagami, Vanagami, nabagami, Vaska spārni piekusuši Vaska spārni piekusuši, Garu dienu lidinot.

Pūce, pūce, lielcepure

Pūce, pūce, lielcepure, Pacel krēslu vanagam: Vanagam gari spārni, Plekūst, dienu lidojot.

Vanadziņš brīnījās

Vanadziņš brīnījās, Pūcei auga skaisti bērni. - Kas tev bēda, vistu zagli, Kāda māte, tādi bērni.