Ai, Saulīte, bridaliņa

Ai, Saulīte, bridaliņa,
Brida dienu, brida nakti:
Dienu brida dziļu jūru,
Naktī dziļu ezeriņu.

Siļķīte dziedāja

Siļķīte dziedāja Dziļā jūrā, Zvejnieka dēliņa Gaidīdama. Reņģīte pati Tiklā nāca, Lasis, gudrinieks, Aizmukāja.

Rāmi, rāmi, patapdamis

Rāmi, rāmi, patapdamis, Nāk no jūras pērkoniņis, Nemaitāja ievas ziedus, Ne arāja gājumiņu.

Ķīsīts brauca pa ezeru

Ķīsīts brauca pa ezeru Rakstītām kamanām; Asarim, kučurim, Vara pīcka rociņā.

Dravenieka dēliņam

Dravenieka dēliņam Vaska cimdi rociņā, Ne tie kusa saulītē, Ne siltajā istabā.