Štuki, lieli brīnumiņi

Štuki, lieli brīnumiņi,
Bite gāja ubagos:
Ziedu cimdi rociņā,
Vaska kurpes kājiņā.

Dravenieka meita biju

Dravenieka meita biju, Vaska kurpes šūdinaju; Kripu krapu man kājiņas Ar tām vaska kurpitēm.

Ieraudzijsi vien pazinu

Ieraudzijsi vien pazinu Dravinieka līgaviņu: Samta kurpes kājiņā, Vasku cimdi rociņā.

Šūdin` kurpes, tautu dēls

Šūdin` kurpes, tautu dēls, Pa manai kājiņai; Es cimdiņus izadīšu Pa tavai rociņai.

Sili dega, meži dega

Sili dega, meži dega, Atskrien bite raudādama: Bitītei, kundziņai, Zelta kurpes sadegušas.