Ezers

Ceļatiesi kājiņāsi

Ceļatiesi kājiņāsi,
Veci bišu bitenieki,
Nu dziedaja jūras gaiļi,
Nu ezara gaigaliņas.

Guli, guli, līdaciņa

Guli, guli, līdaciņa,
Ezeriņa maliņā,
Kamēr mani bāleliņi
Žebērkliņus kaldināja,

Ezeriņš vizināja

Ezeriņš vizināja
Sīkajām raudinām.
Vai vizini, nevizini
Man bāliņi zvejnieciņi.

Ai, Saulīte, bridaliņa

Ai, Saulīte, bridaliņa,
Brida dienu, brida nakti:
Dienu brida dziļu jūru,
Naktī dziļu ezeriņu.