Ezers

Ceļaties kājiņās

Ceļaties kājiņās,
Veci bišu bitenieki:
Nu dziedāja jūras gaiļi,
Nu ezera gaigaliņas.

Puķes zied ezerā

Puķes zied ezerā
Dzelteniem ziediņiem;
Jāņa bērni garām gāja,
Aizsprauž puķi aiz cepures.

Bite medu aizdevusi

Bite medu aizdevusi
Pār deviņi ezeriņi;
Ik rudeni medu dzina
Deviņām laiviņām.